پربازدید

ویدیو

کووید-19

پاسخ تست 72 نفر از شرکت کنندگان در مسابقات تنیس استرالیا مثبت شد

مسابقات معروف تنیس استرالیا نیز از ویروس کووید در امان نمانده. شرکت کنندگان در مسابقات تنیس استرالیا و همینطور علاقمندان عازم شهر ملبورن شده اند اما پس از انجام تست معلوم شده  تعداد زیادی از آنها به ویروس کووید مبتلا شده اند.

اغلب تنیس بازان و تماشاچیان با هواپیماهای چارتر وارد ملبورن می شوند که در آنجا از آنها تست گرفته می شود. تا کنون پاسخ تست حداقل 72 نفر از بازیکنان مثبت بوده.

اولین موارد ابتلا در پروازهایی که آخر هفته گذشته وارد شدند مشاهده شد، و در روزهای بعد تعدادشان بسیار زیاد شد.

به گفته مسئولین برگزاری این مساقات هیچ کدام از تنیسورها ناقل فعال شناخته نمی شوند و همه  در هتلهایشان ایام قرنطینه را می گذرانند و نباید در دوره 14 روز قرنطنیه اتاقهایشان را ترک کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138631بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19