پربازدید

ویدیوکووید-19

ویژگی های گواهی های تولد جدید در انتاریو

روز سه شنبه 10 مارچ، کاتلین وین نخست وزیر انتاریو در بیمارستان سنت مایکل تورنتو مشخصات گواهی های جدید تولد انتاریو را اعلام کرد.

در انتاریو گواهی تولد، سند مهمی است که برای تهیه دیگر کارت های شناسایی به آن نیاز است. ایمـن سـازی بهتـر گواهی تولد، میزان جعل هویت را کاهش خواهد داد.

در تهیه گواهی های تولد جدید از مواد پلیمر جدید و ویژگی های ایمنی خلاقانه ای استفاده شده که جعل و سوءاستفاده از این کارتها را مشکل تر می کند.

گواهی های جدید از تاریخ 15 اپریل 2015 صادر خواهد شد. چاپ برجسته، پنجره های شفاف و تصاویری که رنگشان متغییر است از ویژگی های کارت های تولد جدید است.

دوام این کارتها و نیز تمیز کردن آنها نیز آسانتر است. گواهی های تولدی که تا به حال صادر می شده، از نوع کاغذی بوده است.

گواهی های تولد جدید، در مقابل آسیب، مقاوم تر بوده و در صورت استفاده نرمال از آنها برای تمام طول عمر انسان دوام خواهند یافت.

انتاریو هر سال حدود 200 هزار گواهی تولد صادر می کند. گواهی های تولد کنونی کماکان معتبر خواهند بود و نیازی به جایگزین کردن آنها نمی باشد.

با این حال، هزینه تهیه گواهی های تولد جدید بیشتر نخواهد بود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19