پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویروس کووید چه مدت در هوا زنده است؟

پژوهش جدید حاکی است که ویروس کرونا ۲۰ دقیقه پس از انتشار در هوا، ۹۰ درصد قدرت انتقالش را از دست می دهد.

با گذشت ۲۳ ماه از شروع پاندمی کرونا، اطلاعات بیشتری درباره آن به دست می آید.

برای مدتها مشخص نبود که ویروس از چه طریقی بیشتر منتقل می شود تا اینکه پژوهشهای گوناگون نتیجه گرفتند که بیشتر از طریق هوا به دیگران منتقل می شود.

سئوال بعدی این بود که این ویروس چه مدت در هوا زنده است و امکان انتقال دارد. برای پاسخی قطعی به این سؤال باید منتظر مطالعات و بررسی های بیشتر بود ولی پژوهش جدیدی که هنوز به چاپ نرسیده نشان می دهد که این ویروس پس از ۲۰ دقیقه حضور در هوا، بخش اعظم توانش را از دست می دهد.

این مطالعه در بریتانیا انجام شده. دست اندرکاران این مطالعه می گویند در پنج دقیقه اول قدرت سرایت بسیار کم می شود و بعد از ۲۰ دقیقه تا ۹۰ درصد کاهش می یابد.

نتایج این پژوهش هنوز از سوی جامعه پزشکی مورد تأیید قرار نگرفته.

اثر خشکی هوا

پژوهشگران می گویند میزان خشکی هوا و میزان گاز کربنیک موجود در هوا CO2 نیز می تواند در این مورد تقش داشته باشد ولی برای قطعی شدن باید مطالعات بیشتری انجام شود.

در این پژوهش تمرکز اصلی روی سویه آلفا بوده که در ماههای نخست شیوع پاندمی اطلاعات آن بیشتر در اختیار پژوهشگران بود ولی بین سه سویه نخست که مورد ارزیابی قرار گرفته اند تفاوت اساسی مشاهده نشده.

مجریان این تحقیق می گویند: «اگرچه برداشت رایج «نیمه عمر» ویروس را در هوا حداقل بین یک تا دو ساعت می داند، اما بررسی ها نشان می دهد که تأثیر ویروس در همان ثانیه ها و دقایق نخست به سرعت کم می شود.»

نهاد بهداشت عمومی کانادا The Public Health Agency of Canada می گوید ویروس کووید از طریق ذرات منتشره از دستگاه تنفسی شخص مبتلا به دیگران منتقل می شود و این ذرات گاهی چنان درشت هستند که در چند ثانیه یا دقیقه نخست به روی زمین می افتند و گاهی بسیار ریز هستند که بخصوص در فضای بسته معلق می مانند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=160054بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19