پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویروس کرونا چه مدت روی پوست دست می ماند؟

در ژاپن تحقیقی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد ویروس کرونا تا ۹ ساعت روی پوست انسان زنده می ماند.

کارشناسان می گویند یافته جدید زیاد مردم را نگران نکند زیرا همین ویروس با استفاده از سنیتایزر۸۰ درصد اتانول 80% ethanol-based sanitizer فقط در ۱۵ ثانیه از بین می رود.

یکی از متخصصان اپیدمی شناس دانشگاه تورنتو گفت احتمال ابتلا به کرونا از طریق تماس با سطوح کمتر از احتمال ابتلا از طریق تماس نزدیک با اشخاص مبتلاست.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19