پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویروس سبب تعویق انتخابات در بعضی مناطق نیوفاندلند شد

انتخابات مجلس قانونگزاری استان نیوفاندلند و لابرادور قرار بود این شنبه 13 فوریه برگزار شود. رهبران احزاب مخالف از چند هفته قبل مبارزه انتخاباتی فشرده ای  برای کسب آرای مردم به پیش می بردند. اما روز پنجشنبه 11 فوریه اتفاق کم سابقه ای افتاد. رئیس ستاد انتخابات نیوفاندلند و لابرادور از مسئولان استان خواست که برگزاری انتخابات را به عقب بیندازند.

بروس چالک رئیس ستاد انتخابات این استان در نامه ای برای رهبران احزاب نوشت مسئول بهداشت عمومی  استان باید از اختیاراتش استفاده کند تا انتخابات به تاخیر بیفتد. وی در نامه خود از رهبران احزاب خواسته که از نایب فرماندار استان بخواهند راه حلی قانونی برای تعویق انتخابات بیندیشد.

علت؟

تعداد مبتلایان جدید در استان نیوفاندلند و لابرادور ناگهان افزایش پیدا کرده.

مسئولان پزشکی این استان شناسایی 53 بیمار جدید را در روز چهارشنبه گزارش کردند که در این استان رکورد محسوب می شود. این مقامات گفتند  ویروس کووید در سطح جامعه در منطقه سنت جانز به شدت پخش شده و سبب سرایت گسترده شده.

تا صبح پنجشنبه هنوز مشخص نبود که درخواست رئیس ستاد انتخابات استان با چه عکس العملی رو به رو شود.

آخرین خبر

رهبر حزب پراگرسیو کانسروتیو نیوفاندلند نیز از مسئولان خواست که انتخابات را به عقب بیندازند.

این ستاد گفت بسیاری از کسانی که قرار بود در انتخابات روز شنبه در مراکز رای گیری به انجام کارها کمک کنند، انصراف داده اند و از 250 نفری که به عنوان نیروی ذخیره ثبت نام کرده بودند حتی یک نفر حاضر نیست جای آنها را پر کند.

آخرین خبر

ستاد انتخابات نیوفاندلند و لابرادور انجام انتخابات در بعضی از مناطق این استان را به عقب انداخت.  انتخابات در مناطقی که سرعت پخش ویروس کووید در آن زیاد است تا زمانی که بعدا اعلام می شود به تعویق افتاد. انتخابات روز شنبه در بقیه نقاط انجام می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139735بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19