پربازید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ هفتاد نفر از ترتیب دهندگان شیرینکاریهای خطرناک اتومبیلی در منطقه یورک و نورنتو دستگیر شدند

سازماندهندگان نمایشهای خطرناک و کورس گذاشتنهای غیر قانونی در خیابانها و پارکینگ لات های منطقه یورک ضربه سنگینی خوردند.

پلیس منطقه یورک با برنامه ریزی قبلی  و با جمع آوری اطلاعات کافی توانست سازماندهنگان این برنامه های خطرناک را شناسایی کرده و به دست قانون بسپارد.

با شروع پندمیک کرونا ساکنان جنوب انتاریو شاهد افزایش بیسابقه  پدیده خطرناک ”نمایش“ و ”مسابقه“ با اتومبیل بودند.

اغلب این برنامه ها شبها در پارکینگ لاتهای بزرگ انجام می شد و آسایش ساکنان مناطق را سلب می کرد.

پلیس منطقه یورک به زودی متوجه شد که اینگونه نمایشها و مسابقات از قبل به دقت سازماندهی می شوند. برای شناسایی عاملان و سازماندهنگان ، پلیس منطقه یورک پروژه ای را به نام ”پروژه تسخیر“ Project Takeover به اجرا گذاشت. پلیس یورک در این پروژه از همکاری پلیس تورنتو و پلیس منطقه پیل برخوردار بود.

در این پروژه پلیس با استفاده از ابزارهای مدرن همچون نصب دوربین های مخفی شروع به جمع آوری اطلاعات کافی کرد.

پلیس دریافت که سازماندهنگان این نمایشها چگونه همدیگر را  از زمان و محل برگزاری آگاه می کنند و دیگران را از قبل در جریان قرار می دهند و حیله هایی به کار می برند تا گرفتار پلیس و قانون نشوند.

در ژانویه امسال پلیس ابتدا  چندین گروه را شناسایی کرد و ”سپس پروژه تسخیر“ را در ماه می امسال به اجرا در آورد.

پلیس یورک با هدف از هم پاشاندن این برنامه ها و نمایشهای خطرناک و غیر قانونی در سراسر تورنتوی بزرگ، در فاصله اول می تا 24 جون، 70 نفر را دستگیر کرد که 67 فقره اتهام کریمینال به این افراد وارد شد (علاوه بر 279 اتهام دیگر)، 61و  دستگاه اتومبیل و 57 لایسنس توقیف شدند.

پلیس به این ذسته از افراد هشدار داد که قادر است با تغییر تاکتیکها، آنها را به دام بیندازد و به دست قانون بسپارد. عملیات و پیگیریهای پلیس در طول تابستان ادامه خواهد یافت و هر چقدر هم که سازماندهندگان چنین نمایشهایی به حیله متوسل شوند و محل نمایشها را تغییر دهند، بازهم کافی نخواهد بود و آنها را به دام خواهد انداخت.

پلیس همچنین از مردم خواست که به محض مشاهده چنین نمایشها و مسابقاتی و هرگونه رانندگی خطرناک بلافاصله با پلیس تماس بگیرند.

ویدیوی تهیه شده از این نمایشهای خطرناک  را در زیر ملاحظه می کنید:

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19