پربازید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ نیمه شب در نورت یورک خیابان را به آتش کشیدند و رانندگی خطرناک کردند و به اتومبیل پلیس حمله کردند

ویدیویی که در سوشیال مدیا به گردش در آمده عده ای را نشان می دهد که با ریختن مواد آتش زا در سطح چهارراهی در نورت یورک آتش به پا کرده، و همزمان اتومبیلی میان آتش کارهای خطرناک انجام می دهد.

در میانه این ویدیو دیده می شود که جمعیت به سمت اتومبیل پلیس هجوم برده و به آن خسارت می زنند.

پلیس می گوید حوالی ساعت 2:25 بامداد یکشنبه به تقاطع خیابانهای مک نیکول و Placer Court در نورت یورک در شمال تورنتو فراخوانده شد. گزارش شده بود که عده ای در این محل گرد آمده و آتش راه انداخته و رانندگی خطرناک انجام داده و کارهای غیر قانونی می کنند.

بنابر گزارشها، وقتی پلیس از راه می رسد جمعیت حاضر دست به اعمال خصمانه زده روی اتومبیهای پلیس بالا و پائین پریده و خسارات سنگینی وارد می کنند.

ماموران پلیس موفق به پراکنده کردن جمعیت می شوند ولی این گروه کمی بعد در نقطه دیگری از شهر تجمع کرده و مشابه همین اعمال را تکرار می کنند.

گزارش ها حاکی از تحت پیگرد قرار گرفتن بعضی از این افراد است که تعدادشان مشخص نشده.

ویدیوی این اعمال خطرناک را اینجا ملاحظه کنید

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19