پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو: محل نگه داری زرافه ها در باغ وحش تورنتو

تا به حال فکر کردید که در طول زمستان و با وجود هوای سرد کانادا، در باغ وحش تورنتو چطور از حیواناتی که به این نوع هوا عادت ندارند نگه داری می شود؟
باغ وحش تورنتو به تازگی محل جدیدی برای نگه داری داخل سالن از زرافه ها تهیه کرده است که به محیط زندگی آنها در طبیعت بسیار نزدیک است و به آنها این امکان را می دهد تا در این محیط کنترل شده به راحتی زندگی کنند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19