پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ فاصله اولیویا چاو از رقبایش بیشتر شد

در حالی که کمتر از هشت هفته به انتخابات شهرداری تورنتو باقی مانده، اولیویا چاو که آخر از همه وارد رقابت‌های انتخاباتی شده از بقیه رقبا جلو افتاده است.

نظرسنجی تازه حاکی است که اولیویا چاو فاصله خود را از بقیه رقبا بیشتر کرده. این نظرسنجی که به سفارش شورای ملی رسانه‌های قومی و توسط موسسه Liaison Strategies انجام شده، حاکی است که ۱۶ درصد ساکنان تورنتو از اولیویا چاو حمایت می‌کنند در صورتی که میزان حمایت از نزدیک‌ترین دو رقیب او یعنی مارک سندرز و جاش متلو هر یک ۱۲ درصد است.

نزدیک به ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هنوز تصمیم آخر خود را نگرفته‌اند.

جان توری شهردار سابق تورنتو در پی اعتراف به داشتن رابطه با یکی از کارکنان دفترش در ماه فوریه استعفا کرد و انتخابات برای جانشینی او در ۲۶ ماه جون برگزار می‌شود.

ویدیو ـ اولیویا چاو ـ توئیتر

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=182540بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19