پربازید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ فداکاری پلیس لس انجلس در نجات خلبان مجروحی که روی خطوط راه آهن گیر افتاده بود

پلیس های فداکار لس انجلس توانستند خلبان یک هواپیمای سقوط کرده را تنها نیم ثانیه  قبل از زیر گرفته شدن توسط قطار، از روی ریل راه آهن نجات دهند.

ویدیویی که از لحظات حساس نجات خلبان انتشار یافته نشان می دهد که چگونه این خلبان از مرگی که تقریباً حتمی به نظر می رسد نجات داده می شود.

این ویدیو توسط دوربین متصل به لباس پلیس body camera گرفته شده.

فقط نیم ثانیه قبل از اصابت قطار، مأموران پلیس این خلبان را نجات می دهند.

این هواپیمای کوچک روی ریل راه آهن سقوط می کند و خلبان آن به شدت زخمی می شود به طوری که حتی نمی تواند از جا تکان بخورد. مأموران پلیس لس انجلس برای نجات او به محل می رسند و همگی دست به کار می شوند. در همین لحظات قطاری بزرگ به سرعت از راه می رسد.

چند ثانیه آخر قبل از رسیدن قطار در این ویدیو ضبط شده است. چند افسر پلیس می کوشند خلبان را از کابین کوچک بیرون بکشند و یکی از آنها در فاصله چند متری خطاب به همکارانش رسیدن قطار را پیوسته اطلاع رسانی می کند و عاقبت در فاصله کمتر از  نیم ثانیه قبل از برخورد قطار به لاشه هواپیما، خلبان از هواپیما بیرون آورده شده و نجات داده می شود.

در این ویدیو به خوبی دیده می شود که اگر اقدام فداکارانه پلیس لس انجلس نبود، این خلبان مجروح و خون آلود هرگز جان به سلامت نمی برد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19