پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ به پست برق کوبید، پیاده به تریل ریچموندهیل گریخت، اما ایر-۲ پیدایش کرد

مرد ۴۹ ساله در ریچموندهیل متهم شد که مست پشت فرمان نشسته و تصادف کرده و بعد از محل گریخته.

ساعت ۹ شب پنجشنبه هشتم اکتبر بود که پلیس یورک خبری از تصادف تک اتومبیل در نزدیکی خیابان‌های یانگ و Gamble در ریچموندهیل دریافت کرد. شهروندی که شاهد تصادف اتومبیل با پست برق بود ماجرا را به پلیس اطلاع داده بود.

راننده اتومبیل کجا بود؟

کمی بعد از تصادف، راننده در حال دور شدن از محل تصادف مشاهده شده بود.

بلافاصله پلیس محوطه جستجو را معین کرد و از هلی‌کوپتر AIR2 درخواست کمک کرد. طولی نکشید که متهم در نزدیکی درختزاری که  از محل تصادف دور نبود پیدا و دستگیر شد. او را به ستاد شماره ۲ پلیس بردند و در آنجا تست تنفس گرفتند که معلوم شد در حالت تحت تاثیرالکل رانندگی کرده. گواهینامه وی توقیف و چند اتهام از جمله رانندگی تحت تاثیر، رانندگی خطرناک، و ترک محل تصادف به او تفهیم شد.

پلیس ویدیوی تهیه شده از این حادثه را منتشر کرد که  اینجا مشاهده می‌کنید:

 

پلیس یورک در سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۵۰۰ تماس از شهروندان دریافت کرد که رانندگی تحت تاثیر را گزارش می‌دادند. این تعداد ۱۸ درصد بیشتر از گزارشهای دریافتی از مردم در سال ۲۰۱۸ بود.

امسال نیز تاکنون بیش از ۲۳۰۰ گزارش از طریق ۹۱۱ دریافت شده که رانندگیهای مشکوک به مصرف الکل یا مواد را گزارش کرده‌اند. پیگیری این تماسها منجر به ابلاغ بیش از ۱۳۰۰ اتهام جنایی مرتبط با رانندگی تحت تاثیر از سوی پلیس شده.

پلیس از عموم درخواست کرد اگر رانندگی خطرناکی مشاهده می کنند که می‌تواند جان رانندگان دیگر و عابران را به خطر بیندازد، بلافاصله با ۹۱۱ تماس بگیرند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19