پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ برخورد نژادپرستانه زن متولد آمریکا با الیکا قلیزاده و دوستش که متولد کانادا هستند؛ آنهم در پارک ونکوور

یکشنبه گذشته الیکا قلیزاده و دوستش در پارکی در مترو ونکوور مشغول قدم زدن بودند. آنها شاخه‌ای به دست داشتند و حبه‌های ریز توت را از آن می چیدند و به دهان می گذاشتند که ناگهان زنی مسن به سمتشان آمد و با حرکات دلقک وار و غیر معقول و با عباراتی تند و زشت به آنها گفت به کشوری که از آن آمده‌اند برگردند.

الیکا قلیزاده و دوستش هر دو کانادایی و متولد کانادا هستند در حالی که این زن در ویدیو می گوید متولد آمریکاست که مدتی قبل به کانادا مهاجرت کرده.

الیکا قلیزاده به رسانه‌ها گفت که نه به خاطر چیدن میوه، بلکه به علت ظاهرشان مورد تهاجم لفظی و بی ادبانه آن زن قرار گرفته‌اند. الیکا و دوستش ایرانی تبارهستند.

الیکا در مصاحبه با رسانه‌ها گفت:

«اول فکر کردم به خاطر شاخه به ما حمله می کند ولی وقتی گفت به کشورتان برگردید دریافتم که شاخه میوه علت حمله او نبود.»

ویدیوی این برخورد تند لفظی توسط مادر الیکا در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته شده. در ویدیو شنیده می شود که دو دخترجوان به آن زن می گویند «به کار خودت برس» اما زن با کلماتی خیلی تند به آنها می گوید «این مزخرفترین حرفی است که به من گفتید،  the rudest f***ing thingـ اگر می خواهید از این کلمات استفاده کنید چرا به آنجا که بودید برنمی گردید؟»

الیکا و دوستش در پاسخ، او را «مستعمره چی» می خوانند و از او می پرسند که خودش از کجا آمده؟

 زن می گوید از ایالات متحده آمده ولی کانادایی است.

این حادثه در پارک Coquitlam در مترو ونکوور اتفاق افتاد. شهردار کوکیتلام که از مشاهده ویدیو به خشم آمده گفت: «همه باید بدانند که جمله «برگرد به جایی که آمده‌ای» هرگز قابل قبول نیست. مگر اینکه با نژادپرستی از آمریکا صحبت می کنید که از چنین عبارتی استفاده می کند، و از او بخواهید طرز تفکرش را به جایی که از آن آمده ببرد.»

some racist lady came up to my daughter Elika and her friend Sara when they were on a hike at Minnekhada regional park because they were eating berries from a branch! She had no right….

Posted by Azita Ebadati on Sunday, June 28, 2020

این زن بعدا به رسانه‌ها گفت که از گفته خودش بسیار شرمنده است.

در دفترچه راهنمای پارک، از ویزیتورها خواسته می شود برای حفاظت از محیط پارک، از دست زدن به گیاهان و صخره‌ها و متعلقات پارک خودداری کنند.

الیکا قلیزاده به رسانه‌ها گفت از این موضوع آگاه نبوده‌اند، و اگر آن زن نگران محیط زیست بود و با آن روش بی ادبانه برخورد نمی کرد، کار به اینجا نمی کشید.

الیکا قلیزاده هنگام برخورد زشت این زن، شروع به گرفتن فیلم کرد که در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته شده.

 با سلام تورنتو آنلاین هیچ خبر مهم تورنتو و کانادا را از دست نمی دهید:

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=121841بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19