پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ از کنترل خارج شدن اتومبیل در حال سرعت

این ویدیوی واقعی توسط رئیس انجمن پلیس شهر ادمونتون در سوشیال مدیا  پست شده.

در این ویدیو اتومبیلی دیده می شود که با سرعت در حال حرکت است ولی ناگهان از کنترل خارج می شود و به دور خود می چرخد و به یک درخت می کوبد و آتش می گیرد.

در این حادثه، به نحوی معجزه وار کسی جانش را از دست نمی دهد.

مایکل الیوت رئیس انجمن پلیس ادمونتون می گوید در لحظه تصادف نزدیک به ۲۵۰ اتومبیل در محل بودند.

او می گوید: «افراد زیادی (در این قبیل اجتماعات) مسابقه می دهند و کورس می گذارند و عملیات شیرین کاری انجام می دهند و با این کارها جان شهروندان به خطر می افتد.»

تحقیقات پلیس درباره این حادثه ادامه دارد.

این اتفاق جمعه شب گذشته در نزدیکی مرکز Terwillegar Community Recreation Centre در ادمونتون روی داد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153847بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19