پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو: صحنه هایی از آتشبازی خطرناک شب هالووین در ادمونتون

آتشبازی در شب هالووین در ادمونتون از کنترل خارج شد و سبب وحشت و فرار کودکان شد.

این آتشبازی به صحنه های سینمایی تشبیه شده که البته در عمل، به اتومبیلهای پارک شده آسیب زد و موجب شد کودکان در شب هالووین در جستجوی سرپناه به اطراف بگریزند.

یکی از ساکنان ادمونتون به نام رایان وایت Ryan White و نامزدش موفق شدند این صحنه های خطرناک را با ویدیو ضبط کنند.

آتشبازی خطرناک در شب هالووین (FB: Ashley Herd)

رایان وایت به رسانه سی تی وی ادمونتون گفت همراه نامزدش با اتومبیل به خانه باز می گشتند که مشاهده کردند ترکش های آتشبازی از پیاده رو به سمت اتومبیلهای اطراف پرتاب شدند و به اتومبیلها اصابت کردند و کودکان را به وحشت انداختند. مأموران آتش نشانی کمی بعد به محل رسیدند ولی کسی را آنجا نیافتند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158037بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19