پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ شلیک چندین گلوله به فروشگاهی در وان

پلیس منطقه یورک امیدوار است مظنونی را شناسایی کند که چندین گلوله به سمت فروشگاهی در وان شلیک کرده است. این حادثه توسط دوربین های نظارتی ضبط شده است.

مأموران پلیس حدود ساعت 5 صبح یکشنبه 26 نوامبر به منطقه Langstaff Road و Staffern Drive فراخوانده شدند.

مأموران با حضور در محل متوجه شدند چندین اتومبیل در پارکینگ مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند ولی هیچ آسیبی گزارش نشده است.

فیلم دوربین نشان می‌دهد که مظنون با پای پیاده به ویترین فروشگاه نزدیک می‌شود و چندین گلوله به سمت آن شلیک می‌کند و سپس با پای پیاده فرار می کند. اما پلیس معتقد است که در نهایت با یک اتومبیل سدان سفید چهار در با شیشه های دودی منطقه را ترک کرده است.

به گزارش سیتی نیوز، هیچ توصیفی از مظنون توسط بازرسان ارائه نشده و فقط تصویری از سدان سفید منتشر شده است.

ویدیو ـ مظنون با پای‌پیاده به ویترین فروشگاه نزدیک می‌شود و چندین گلوله به سمت آن شلیک می‌کند

(York Regional Police/YouTube)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=196716بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19