پربازید

ویدیو

کووید-19

ویدیو: سیل در مصر عقربها را از لانه ها بیرون کشید؛ پانصد نفر نیش خوردند

باران و سیل در استان اسوان مصر آنقدر سنگین بود که نه فقط سبب مرگ سه نفر شد بلکه باعث شد عقربها از آشیانه هایشان بیرون آمده وارد خانه های مردم شوند.

حداقل ۵۰۳ نفر به علت نیش عقرب روانه بیمارستانها شدند.

به گزارش رسانه دولتی مصر، ریزش باران سنگین و رعد و برق مسئولان را واداشت که مدارس را تعطیل کنند.

به افرادی که به علت نیش عقرب مسموم شده بودند داروهای ضد زهر داده شد. به گفته مسئولان بهداشتی مصر کسی به علت نیش عقرب نمرد و همه نجات پیدا کردند.

عکسها و ویدیوهایی از خانه های صدمه دیده و اتومبیلهای روان در سیل در سوشیال مدیا به گردش درآمد. مزارع کشاورزی جنوب مصر نیز به علت سیل دچار ضرر و زیان شدند.

به گزارش رسانه دولتی مصر، ریزش باران سنگین و رعد و برق مسئولان را واداشت که مدارس را تعطیل کنند.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19