پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو: ساختمان خانه را روی آب گذاشتند و به آنسوی دریاچه انتقال دادند

در روز شکرگزاری امسال دنیل پِنی بالاخره به آرزویش رسید و صاحب خانه رویایی خود شد؛ اما با هیجان و اضطراب و کلی زحمت و کمک دیگران

دنیل پنی Daniele Penney از کودکی عاشق خانه دو طبقه ای بود در سواحل مک آیورز McIvers در نیوفاندلند. مالکین این خانه تصمیم گرفته بودند که آنرا خراب کرده و به جایش خانه ای نو بسازند. وقتی دنیل از این تصمیم آگاه شد، به اتفاق دوست پسرش کرک لاول Kirk Lovell تصمیم عجیبی گرفتند.

دنیل عاشق این خانه بود

دنیل و کرک به صاحب این خانه پیشنهاد کردند که خانه را تخریب نکند، بلکه به آنها بدهد! بله، آنها می خواستند بنای این خانه را یکجا به زمینی که داشتند منتقل کنند.

صاحبخانه موافقت کرد، حال باید دنیل و دوست پسرش بنای خانه را بدون آنکه آسیبی ببیند به یک کیلومتر آن سوتر انتقال دهند. تصمیم گرفته شد، نقشه کشیده شد، و سرانجام در روز شکرگزاری امسال، با کمک چندین قایق و پس از صرف هشت ساعت تلاش بی وقفه، بنای این خانه به زمین متعلق به دنیل و دوست پسرش منتقل شد.

آنها با استفاده از داربست و حلقه های لاستیک خانه را از روی آب عبور دادند و به مقصد رساندند. این قماری بود که دنیل و کرک دست به آن زدند و برنده شدند. و حالا سیل تبریکات به سمت آنها سرازیر شده.

ویدیوی انتقال این خانه را اینجا ببینید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156681بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19