پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو: راننده ای که عمدا عابران را خیس می کند!

رانندگان خودخواه و مزاحم که  تاکنون متوجه نشده اند، حتما به زودی متوجه خواهند شد که دیگر نمی توانند حقوق دیگران را ضایع کنند و به سادگی از دست قانون بگریزند.

دلیل اصلی وجود تکنولوژی پیشرفته  و دوربین های ویدیویی روی  داشبورد   Dash Cam است که به آسانی خطاها و رفتارهای رانندگان مزاحم را ضبط و ثبت می کنند.

همین دوربین ها سبب شدند که عمل زشت یک راننده بی عقل به ثبت برسد و او شغل خود را از دست بدهد.

این راننده خودخواه که برای یک کمپانی در اتاوا کار می کرده با اتومبیل ون در حال رانندگی بوده که به طور عمدی اتومبیل را به چاله های آب کنار خیابان می راند تا آبهای ناشی از رگبارهای جمعه شب به عابران بی گناه بپاشد!

دوربین داشبوردی اتومبیل دیگری این صحنه ها را ضبط می کند و وقتی فیلم ویدیویی در سوشیال مدیا پست می شود همه جا به گردش درمی آید و دست به دست می گردد. در این فیلم دیده می شود که راننده مزاحم، در عرض کمتر از 45 ثانیه سه بار اتومبیل را به آبهای جمع شده کنار خیابان زده و مردم را خیس می کند.

به گزارش کندین پرس، کمپانی Black and MacDonald   که این راننده برای آن کار می کرده روز یکشنبه در توئیتر پست می کند که این راننده را اخراج کرده. پلیس اتاوا که ابتدا می خواست  راننده خاطی را تحت پیگرد قرار دهد، گفت موضوع را خاتمه یافته تلقی می کند زیرا از دست دادن شغل درس لازم را به این راننده داده است.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19