ویدیو – خشونت پلیس با مظنون در شهر “بری”

ویدیوی ضرب و شتم  و دستگیری مردی در شهر «بری» انتاریو توسط  دو مامور پلیس “بری” در سوشیال مدیا به گردش در آمد. فیلم این درگیری توسط موبایل یکی از عابران ضبط شد. پلیس شهر “بری” گفت از به گردش در آمدن این ویدیو در سوشیال مدیا آگاه است و در حال رسیدگی به این … ادامه خواندن ویدیو – خشونت پلیس با مظنون در شهر “بری”