پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو-حمله شغال به لیلی ده ساله و سگش در اسکاربرو

چند روز پیش از حمله شغال ها به کودکان برایتان نوشتیم؛ و گفتیم که در استَنلی پارک ونکوور Stanley Park شغال ها به سمت کودکان حمله می برند. ماموران محیط زیست به ساکنان ونکوور هشدار دادند که در استنلی پارک مراقب حمله شغال ها باشند و بخصوص کودکان را تنها نگذارند. اما آن خبر مربوط به ونکوور بود. دیروز حمله مشابهی در اسکاربرو در تورنتو صورت گرفت.

دورثی کوآن Dorothy Kwan چهار شنبه صبح تازه به سر کار رفته بود که سلفونش صدا کرد.

نام دختر ۱۰ ساله اش لیلی روی صفحه سلفون ظاهر شد. به نظر دورثی عجیب و حتی خنده دار می آمد، زیرا می دانست که لیلی به عادت هر روز با سگ کوچکشان  میسی به پارک همیشگی رفته تا قدم بزنند ، و شاید لیلی می خواهد نکته جالبی به او بگوید.

اما به جای لیلی ، خانم همسایه در آن سوی تلفن بود. او به دورثی گفت که لیلی و سگشان مِیسی توسط  یک شغال تعقیب شده اند و شغال به میسی حمله کرده.

این حادثه در روز روشن در یکی از خیابان های فرعی نزدیک تقاطع واردن Warden و سنت کلیر St Clair در شرق تورنتو روی داده بود.

شغال وحشی چند بار میسی را گاز گرفته بود ، اما میسی کوچولو به خوبی از خودش و لیلی دفاع کرده و حتی شغال را تعقیب کرده بود.

دورثی به رادیو ۶۸۰ نیوز تورنتو گفت که با شنیدن این خبر همه چیز را رها کرده و با اتومبیل به سرعت به خانه بر می گردد و در آنجا لیلی را کنار همسایه شان مشاهده می کند و سگشان میسی را می بیند که خون آلود گوشه ای نشسته.

صحنه حمله در ویدیوی سکیوریتی همسایه ضبط شده. در این ویدیو لیلی مشاهده می شود که چطور در ترس و وحشت فریاد می زند و برای کمک به سمت خانه همسایه می دود.

شغال مهاجم نیز چند بار قصد گرفتن میسی را از ناحیه گردن می کند اما موفق نمی شود و این میسی است که شغال را ناکام می کند و باعث می شود که شغال ترسان از محل فرار کند.

میسی دچار چندین زخم شده بود. دورثی او را برای درمان به بیمارستان حیوانات می برد.

لیلی در گفت و گوی رادیویی تعریف می کند که چگونه شغال وحشی به سمت آنها می دود و هشت تا ده بار میسی را گاز می گیرد.

شغال ها Coyotes (گرگ صحرایی اما کوچک آمریکای شمالی) معمولا شبها دیر وقت و یا صبح خیلی زود فعال هستند.   

ویدیو ـ صحنه حمله در ویدیوی سکیوریتی همسایه ضبط شده. در این ویدیو لیلی مشاهده می شود که چطور در ترس و وحشت فریاد می زند و برای کمک به سمت خانه همسایه می دودبیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19