پربازید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ حتی مارها و عنکبوتها هم در حال فرارند

ریزش سنگین باران در بخش هایی از استرالیا سبب جاری شدن سیل و تخلیه هزاران تن از ساکنان شده. مرکز اصلی بارندگی و سیل ایالت نیو ساوت ویلز است که روز سه شنبه به پانزده هزار تن دیگر از ساکنان آن هشدار داده شد که آماده تخلیه خانه هایشان باشند.

گزارش شده که در چهار روز گذشته در بعضی نقاط تقریباً یک متر باران آمده که سبب جاری شدن سیل شده است. در این میان  برخی رسانه ها گزارش دادند که خزندگان و جانداران وحشی نیز برای نجات جانشان در حال فرارند تا از سیل بگریزند.

این سیل در 20سال گذشته بی سابقه بوده است. روز سه شنبه گفته شد که بعد از چندین روز بارندگی، شدت آن رو به کاهش است.

تاکنون هیجده هزار نفر مجبور به تخلیه خانه هایشان شده اند. بعضی ایالتهای استرالیا می گویند در عرض یک هفته به اندازه هشت ماه معمول باران آمده.

در سوشیال مدیا  ویدیوهایی به اشتراک گذاشته شده که گریز مارها و عنکبوت ها را در تعداد نجومی نشان می دهند.

ویدیو-  فرار عنکبوتها از سیل و پناه بردنشان به گاراژ خانه

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19