پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو ـ تعداد دوربین‌های کنترل سرعت در تورنتو افزایش یافت

از روز چهارشنبه ۲۵ دوربین جدید کنترل سرعت به مجموعه دوربین‌های کنترل سرعت تورنتو افزوده شد.

شهرداری تورنتو با استفاده از این ۲۵ دوربین جدید، برنامه کنترل اتوماتیک سرعت اتومبیل‌ها و صدور جریمه برای رانندگان متخلف را گسترش داد.

تا قبل از روز چهارشنبه جمعا پنجاه دوربین کنترل اتوماتیک سرعت وجود داشت که حالا تعداد آنها به ۷۵ می‌رسد.

محل نصب این دوربین‌ها به طور چرخشی تغییر می‌کند.

تابلوهای «هشدار نصب دوربین» از مدتی قبل در نزدیکی محل نصب دوربین‌های جدید، رانندگان را در جریان قرار داده‌است. به موجب مقررات،‌ تابلوهای هشدار به رانندگان از ۹۰ روز قبل از به کار افتادن دوربین‌ها باید رانندگان را در جریان قرار دهند.

فهرست محل نصب ۲۵ دوربین جدید،‌ و همچنین محل‌های جدید نصب پنجاه دوربین قبلی را در زیر ملاحظه می‌کنید:

محل بیست و پنج دوربین جدید:

-Thistle Down Boulevard east of Albion Road (Etobicoke North)

-Martin Grove Road south of Eglinton Avenue West (Etobicoke Centre)

-Mimico Avenue west of Station Road (Etobicoke-Lakeshore)

-Lansdowne Avenue near 108 Lansdowne Ave. (Parkdale-High Park)

-Pritchard Avenue near Batavia Avenue (York South-Weston)

-Sheppard Avenue West west of Keele Street (York Centre)

-Driftwood Avenue east of Jane Street (Humber River-Black Creek)

-Avenue Road north of Elwood Boulevard (Eglinton-Lawrence)

-Gladstone Avenue south of Cross Street (Davenport)

-Dennison Avenue south of Grange (Spadina-Fort York)

-Bloor Street West west of Clinton Street (University-Rosedale)

-Davisville Avenue east of Yonge Street (Toronto-St. Paul’s)

-Queen Street East near Sackville Street (Toronto Centre)

-Logan Avenue north of Wolfrey Avenue (Toronto-Danforth)

-Harrison Road near Vernham Avenue (Don Valley West)

-Sloane Avenue near Draycott Drive (Don Valley East)

-Freshmeadow Drive west of Applegate Crescent (Don Valley North)

-Senlac Road north of Elynhill Drive (Willowdale)

-Main Street south of Swanwick Avenue (Beaches-East York)

-Danforth Road east of Huntington Avenue (Scarborough Southwest)

-Lawrence Avenue East near Canlish Road (Scarborough Centre)

-Birchmount Road north of Bay Mills Boulevard (Scarborough-Agincourt)

-Tapscott Road west of Blackwell Avenue (Scarborough North)

-Orton Park Road south of Ellesmere Road (Scarborough-Guildwood)

-Lawrence Avenue East west of Port Union Road (Scarborough-Rouge Park)

محل جدید پنجاه دوربین قبلی:

-Kipling Avenue north of Rowntree Road (Etobicoke North)

-Humberwood Boulevard south of Pinecone Drive (Etobicoke North)

-Bloor Street West near 4034 Bloor St. W. (Etobicoke Centre)

-Allanhurst Drive near Mulham Place (Etobicoke Centre)

-Burnhamthorpe Road west of Dundas Street West (Etobicoke-Lakeshore)

-Norseman Street near Lothian Avenue (Etobicoke-Lakeshore)

-Dundas Street West east of Watkinson Avenue (Parkdale-High Park)

-Parkside Drive south of Algonquin Avenue (Parkdale-High Park)

-Keele Street near Nashville Avenue (York South-Weston)

-Emmett Avenue near 75 Emmett Ave. (York South-Weston)

-Keele Street north of Wandle Avenue (York Centre)

-Giltspur Drive near 120 Giltspur Dr. (York Centre)

-Weston Road south of Burgundy Court (Humber River-Black Creek)

-Duncanwoods Drive west of Gracedale Boulevard (Humber River-Black Creek)

-Neptune Drive west of Bathurst Street (Eglinton-Lawrence)

-Glengrove Avenue West west of Glen Castle Street (Eglinton-Lawrence)

-Ossington Avenue north of Churchill Avenue (Davenport)

-College Street near Sheridan Avenue (Davenport)

-Dundas Street West near Carlyle Street (Spadina-Fort York)

-Queens Quay West east of Bathurst Street (Spadina-Fort York)

-Bloor Street East east of Castle Frank Road (University-Rosedale)

-Howland Avenue south of Wells Street (University-Rosedale)

-Yonge Street near Glen Elm Avenue (Toronto-St. Paul’s)

-Russell Hill Road north of Coulson Avenue (Toronto-St. Paul’s)

-Alexander Street east of Yonge Street (Toronto Centre)

-Sherbourne Street south of Wellesley Street East (Toronto Centre)

-Dundas Street East west of Boulton Avenue (Toronto-Danforth)

-Carlaw Avenue south of Queen Street East (Toronto-Danforth)

-Overlea Boulevard east of William Morgan Drive (Don Valley West)

-Fenn Avenue north of Gordon Road (Don Valley West)

-Don Mills Road north of Overlea Boulevard (Don Valley East)

-Fenelon Drive near Karen Road (Don Valley East)

-Old Sheppard Avenue east of Ladner Drive (Don Valley North)

-Van Horne Avenue near Silas Hill Drive (Don Valley North)

-Beecroft Road near Lorraine Drive (Willowdale)

-Hilda Avenue north of Drewry Avenue (Willowdale)

-Gerrard Street East east of Beaton Avenue (Beaches-East York)

-Wolverleigh Boulevard west of Glebemount Avenue (Beaches-East York)

-Midland Avenue south of Aylesworth Avenue (Scarborough Southwest)

-Blantyre Avenue south of Swanwick Avenue (Scarborough Southwest)

-Midland Avenue north of Tara Avenue (Scarborough Centre)

-Dorcot Avenue west of Lyon Heights Road (Scarborough Centre)

-Finch Avenue East west of Birchmount Road (Scarborough-Agincourt)

-Glendower Circuit near Nearwood Gate (Scarborough-Agincourt)

-Brimley Road north of Pitfield Road (Scarborough North)

-Ingleton Boulevard east of Presidents Court (Scarborough North)

-Morningside Avenue north of Danzig Street (Scarborough-Guildwood)

-Dormington Drive north of Ellesmere Road (Scarborough-Guildwood)

-Morrish Road near Starfire Drive (Scarborough-Rouge Park)

-Littles Road south of Rangeley Drive (Scarborough-Rouge Park)

این دوربین ها در تورنتو، در فاصله آگوست و سپتامبر سال گذشته جمعا ۴۸ هزار بلیت جریمه صادر کردند.

ویدیو- نحوه عمل دوربین های کنترل سرعت-( منطقه یورک)

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=177730بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19