پربازدید

ویدیو

کووید-19

ویدیو: اقدام سریع سام صابری مالک رستوران آرورا که سبب نجات جان راننده شد

سام صابری مالک رستورانی در آرورا برای رسیدگی به یکی از مشتریان به سمت پاتیوی رستوران می رفت که ناگهان از پنجره اتومبیلی را در حال پرواز در هوا دید. او می گوید: «اول اتومبیلی را در هوا دیدم، بعد صدای بلندی را شنیدم و  به دنبال آن دیدم برف به همه طرف پراکنده می شود.»

صابری به همراه پدر و مادرش این رستوران را اداره می کند.

او با دیدن این صحنه با خود می گوید: «هوا که برفی نیست.» و بعد متوجه اتومبیلی می شود که دود از آن به آسمان بلند می شود.

در این لحظه است که صابری نگران می شود که نکند جان کسی در خطر باشد.

 به سرعت به سمت اتومبیل می رود تا ببینند چه شده؛ و در اینجاست که متوجه شخص داخل اتومبیل می شود.

نکند آتش بگیرد؟

سام صابری ابتدا نگران می شود که نکند اتومبیل آتش بگیرد، پس بلافاصله تصمیم می گیرد در اتومبیل را باز کند، و در اینکار تردید نمی کند. او می گوید: «می دانستم که اتومبیل زود منفجر می شود.»

اما درب اتومبیل باز نمی شد. صابری نگاهی به داخل اتومبیل می کند تا مطمئن شود که راننده بهوش است، و بعد شیشه پنجره را می شکند و از داخل درب را باز می کند.

در این هنگام، همسایگان و مشتریان و رهگذران همه به سمت صابری می آیند تا به او کمک کنند که راننده را بیرون بکشد. در این لحظه، صابری کمربند ایمنی راننده را باز کرده بود.

صابری مطمئن است که باز کردن به موقع کمربند ایمنی سبب شد که راننده به موقع نجات داده شود. اتومبیل از نوع جیپ چروکی Jeep Cherokee بود.  

ویدیوی سکیوریتی رستوران: لحظات برخورد اتومبیل در حال پرواز با درخت مقابل رستوران آرورا
جراحات راننده

سام صابری به کمک دیگران، راننده را جایی می نشانند. بعد او به داخل رستوران می دود تا حوله بیاورد چرا که دستان و بازوان مرد خون آلود بود. حتی سر و صورت او هم جراحت برداشته بود.

دیدن آن همه خون واقعاً وحشتناک بود.

و در این لحظات که منتظر رسیدن امدادگران بودند، صابری از راننده علت حادثه را جویا می شود .اما وقتی صابری و دیگران سعی می کنند نام مرد را بپرسند، او فقط می گوید که باید جایی باشد، و موبایلش را می خواهد.

امدادگران به صابری گفتند که احتمالاً این مرد دچار مشکل پزشکی شده بود، بخصوص که چیزی هم به یاد نمی آورد.

ابراز خشنودی

روز بعد از حادثه، صابری در گفت و گو با رسانه Yorkregion.com از اینکه اتومبیل به ساختمان یا عابر برخورد نکرده بلکه به درخت و توده برف اصابت کرده ابراز خشنودی کرد.

به گفته صابری، حادثه زمان تعطیل شدن مدرسه اتفاق افتاده بود، و او بسیار خوشحال است که اتومبیل به کسی اصابت نکرده.

سام صابری اکنون خیلی مایل است که تماسی با راننده داشته باشد تا از سلامت او اطمینان کامل پیدا کند. راننده پنجاه و چند ساله بوده است.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=161263بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19