پربازدید

ویدیو

کووید-19

وضع کانادا از نظر واکسن

در کانادا همه از واکسن صحبت می کنند. مردم سوالات فراوان دارند:

تاخیر در تحویل واکسن به کانادا کی به پایان می رسد؟

 تا کنون چند نفر دوز اول واکسن را دریافت کرده اند؟

چند نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند؟

تحویل واکسن به کانادا کی به حالت عادی باز می گردد؟

این هفته آیا واکسنی تحویل کانادا می شود؟ فایزر ؟ مدرنا؟ استرازنکا؟

گزارش زیر با استفاده از معتبر ترین منابع خبری کانادا به بسیاری از این سئوالات پاسخ می دهد.

تحویل آهسته

تحویل کمتر از وعده  واکسن به کانادا این هفته نیز ادامه پیدا می کند.

فایزر

کمپانی فایزر قرار است این هفته 70,200 دوز واکسن تحویل کانادا دهد.

هفته آینده قرار است 335 هزار دوز واکسن فایزر تحویل کانادا شود، که اگر انجام شود، این بزرگترین محموله واکسنی خواهد بود که تا کنون تحویل کانادا شده. فایزر گفته که در هفته بعد از آن ، 400 هزار دوز تحویل کانادا می دهد.

مدرنا

مدرنا این هفته واکسنی تحویل کانادا نمی دهد. محموله های واکسن  این کمپانی قرار است هر سه هفته یکبار تحویل کانادا شود که نوبت بعدی ، هفته 22 فوریه است.

مدرنا در محموله هفته گذشته  کمتر از آنچه قرار بود، تحویل کانادا داد که علت آن را مشکلات تولید در مجتمع Lonza در سوئیس ذکر کرد، اما در مجموع ، دلیل واضحی برای کندی تحویل واکسن به کانادا ارائه نکرده است. مدرنا قرار بود 230 هزار دوز در هفته گذشته تحویل دهد که تنها 180 هزار دوز تحویل داد. طبق قرار های قبلی انتظار این بوده که کانادا در هفته 22 فوره نیز 250 هزار دوز واکسن مدرنا دریافت کند ولی این کمپانی پیشاپیش اطلاع داده که محموله کوچکتری تحویل خواهد داد.

استرازنکا

کانادا هنوز واکسن استرازنکا را مورد تائید قرار نداده ولی انتظار می رود که این هفته آن را برای استفاده مورد تائید قرار دهد.

در این میان، آفریقای جنوبی روز یکشنبه هفتم فوریه استفاده از واکسن استرازنکا را متوقف کرد که علت آن را پائین بودن اثربخشی آن روی گروهی از داوطلبان ذکر کرده.

دو واکسن دیگر

علاوه بر واکسن استرازنکا ، وزارت بهداشت کانادا در حال حاضر مشغول بررسی دو واکسن دیگر به اسامی جانسون اند جانسون و نواواکس است .انتظار این است که تصمیم نهایی درمورد واکسن جانسون اند جانسون تا اخر فوریه، و در مورد نواواکس تا ماه اپریل اتخاذ شود.

اگر این سه واکسن به تائید برسند  میزان تحویل واکسن به کانادا در سال جاری بیش از دو برابر خواهد شد ولی دولت فدرال درمورد تاریخ ورود احتمالی سه واکسن جدید ، لب فرو بسته است.

داخل پرانتز

به منظور تامین واکسن برای کشورهای فقیر، یک برنامه جهانی به اسم COVAX به اجرا درآمده که کانادا نیز در آن مشارکت دارد. هفته گذشته خبر هایی منتشر شد حاکی از آنکه کانادا قصد دارد مقداری از واکسنهایی را که به این برنامه اختصاص دارد، برای خود تحویل بگیرد. صحبت از احتمال دریافت 500 هزار دوز واکسن استرازنکا از سهمیه کانادا در این برنامه است که تا پایان مارچ تحویل کانادا شود، اما چنین اقدامی با انتقادات گسترده رو به رو شده. منتقدان می گویند کانادا نباید واکسنهایی را که برای کشورهای فقیر، و بدون دسترسی به بازار واکسن ، در نظر گرفته شده، برای خود استفاده کند.

تعداد واکسن تزریق شده

استانهای کانادا در تعطیلات آخر هفته گذشته 11885 دوز واکسن تزریق کردند که با محاسبه این رقم تا روز دوشنبه هشت فوریه 1,08 میلیون واکسن در کانادا تزریق شده؛ نزدیک به 900 هزار نفر دوز اول و 175 هزار نفر هر دو دوز را دریافت کرده اند. تا کنون نزدیک به 340 هزار دوز واکسن مدرنا و 858 هزار دوز واکسن فایزر دریافت و تحویل استانها و قلمروها شده که 1.08 میلیون دوز آن تزریق شده.

آخرین خبر:تغییر محاسبه  در محتویات هر شیشه واکسن فایزر  

 در نهم فوریه تیم مشاوران پزشکی وزارت بهداشت کانادا بعد از بررسی های لازم به این نتیجه رسید که هر شیشه واکسن فایزر Vial حاوی شش دوز واکسن است.

کمپانی فایزر قبلا اعلام کرده بود که از هر شیشه واکسن فایزر می توان برای شش دوز استفاده کرد. کشورهای آمریکا و اروپا از ماه گذشته با این محاسبه  کمپانی فایزر موافقت کرده بودند اما کانادا از محتویات هر شیشه برای پنج دوز استفاده می کرد. دکتر سوپریا  شارما Supriya Sharma مشاور ارشد وزارت بهداشت کانادا گفت تیم ناظمین بعد از بررسی های لازم به این نتیجه رسیدند که هر شیشه Vial واکسن فایزر حاوی تعداد کافی برای 6 دوز می باشد مشروط بر آنکه با تکنیک درست از آن استفاده شود.

این تغییر جدید به معنای آن است که کمپانی فایزر می تواند به تعهد خود به موقع عمل کند و تا پایان ماه مارچ 4 میلیون دوز واکسن کووید تحویل کانادا دهد.

ژنرال دنی فورتین که بر برنامه واکسیناسیون عمومی کانادا مدیریت می کند گفت کانادا هفته آینده همان تعداد شیشه حاوی واکسن را دریافت می کند که از قبل قول داده شده اما 67,275 شیشه واکسنی که تحویل می شود برای 400 هزار دوز استفاده خواهد شد نه 336,00 دوز.

هفته بعد از آن نیز کانادا 79,170 شیشه واکسن فایزر Vial دریافت خواهد کرد که به معنای 475 هزار دوز خواهد بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139627بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19