پربازدید

ویدیو

کووید-19

وضعیت چهارصد هزار جراحی عقب افتاده در انتاریو

یکی از مسائل جدی که پندمیک کرونا در انتاریو ایجاد کرد، مسئله کمبود تخت برای بیماران مبتلا به کرونا بوده است. مسئولان پزشکی انتاریو چند بار هنگام اوج گیری امواج کرونا تصمیم گرفتند تخت های بیمارستانها را از بیماران دیگر خالی کنند تا جا برای بیماران کرونایی باز شود.

یکی از اقدامات، به عقب انداختن و کنسل کردن جراحی های معمولی و غیر اورژانس بوده است.

دفتر نظارت بر امور مالی دولت انتاریو روز دوشنبه گزارشی بیرون داد که در آن می گوید تعداد جراحی های کنسل شده در ماه سپتامبر امسال به 419.200 فقره خواهد رسید. در این گزارش تخمین زده شده که 3.5 سال طول خواهد کشید تا جراحی های عقب افتاده همه انجام شوند و صف انتظار جراحی ها به صفر برسد.

در این گزارش، فرض بر این است که بیمارستانهای استان بعد از آرام شدن پندمیک کرونا با 11 درصد ظرفیت بیشتر نسبت به دوران قبل از پندمیک کار کنند.

این دفتر می گوید انجام جراحی های عقب افتاده 1.3 میلیارد دلار هزینه اضافی بر دوش دولت خواهد گذاشت.

این دفتر می گوید دولت انتاریو در 9 سال آینده مجموعا 61.9 میلیارد دلار در بخش بهداشت و درمان کسر بودجه خواهد داشت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145584بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19