پربازدید

ویدیو

کووید-19

وضعیت ناهنجار توالت‌ها در سایت‌های ساختمانی انتاریو

وزیر کار انتاریو می‌خواهد در مورد توالت‌های واقع در سایت‌های ساختمانی استثنا قائل شود و با تغییر مقررات، اجازه دهد که بعضی از این توالت‌ها فقط مختص بانوان باشند.

بازرسان وزارت کار، ماه گذشته به طور ضربتی از ۱۸۰۰ سایت ساختمانی بازدید کردند و در مجموع با ۲۴۴ مورد نقض قانون مواجه شدند که شامل موارد زیر بود:

  • نبود توالت
  • محفوظ نبودن توالت
  • تمیز نبودن توالت

مانت مک نافتون وزیر کار انتاریو این سؤال را مطرح کرده که: در کدام صنعت دیگر چنین وضعی را اجازه می‌دهند؟

او افزوده: «این زنان و مردان کارگر، دام و گله نیستند و باید از احترام برخوردار باشند. اگر می‌خواهیم جوانان به سمت کارهای حرفه‌ای روی بیاورند، باید امکانات مناسب را برای استفاده آنها فراهم کنیم.»

او گفت به کرات از زنان رشته راه و ساختمان شکایت‌هایی را در مورد وضعیت وخیم دستشویی‌ها در این سایت‌ها شنیده.

وزیر کار قصد دارد مقررات را چنان تغییر دهد که در هر سایت بزرگ ساختمانی حداقل یک توالت مخصوص زنان وجود داشته باشد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=179995بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19