پربازدید

ویدیو

کووید-19

وزارت مهاجرت به فکر ساده سازی روند تمدید مجوز کار کارگران موقت خارجی

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا قصد دارد روش جدیدی را برای بررسی مجوز کار برخی از کارگران خارجی راه اندازی کند.

این اقدام که در دسامبر 2022 پیشنهاد شده بود، مشمول کارگران خارجی می شود که از قبل مجوز کار کانادا دارند و قصد دارند برای ادامه کار در همان شغل و برای همان کارفرما مجددا درخواست مجوز دهند.

به گزارش سی آی سی نیوز گرچه وزارت مهاجرت این اطلاعات را تایید نکرده اما باید دید که آیا این اقدام عملی خواهد شد یا خیر.

این پیشنهاد در راستای اقدامات وزارت مهاجرت برای کاهش پرونده ها، بهبود خدمات و جبران کمبود نیروی کار در کانادا است. همچنین ساده سازی روند تمدید مجوز کار برای برنامه کارگران موقت خارجی (TFWP) در دستور وزارت کار و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) نیز قرار گرفته است.

این فرآیند جدید شامل وارد کردن روزانه درخواست ها به سیستم مدیریت پرونده GMCS و ذخیره آنها در فولدرهای خاص است. به گفته وزارت مهاجرت، این فرآیند خودکار نخواهد بود.

در این فرآیند، هر آفیسر یک متقاضی مجوز کار را از نظر تجربه، تحصیلات، توانایی زبان و هرگونه الزامات دیگر ارزیابی می کند تا مشخص کند که آیا تایید می شود یا خیر.

آفیسر همچنین بررسی می کند که آیا پیشنهاد استخدام واقعی است یا خیر. آنها این کار را با بررسی اینکه آیا کارفرما به طور فعال کار می کند، آیا دستمزد کارمندان را پرداخت می کند و اینکه آیا با قوانین  استخدام فدرال و استانی مطابقت دارد یا خیر، انجام می دهند.

این رویکرد جدید فقط برای کسانی اعمال می شود که می خواهند در همان شغل و با همان کارفرما کار خود را ادامه دهند؛ چه از داخل کانادا درخواست دهند و چه از خارج کانادا.

چه کسانی واجد شرایط این فرآیند هستند؟

بر اساس داده ها، بین ژانویه 2017 و  آگوست 2022، وزارت مهاجرت کانادا 71955 درخواست از کارگران خارجی برای همان کارفرما و همان شغل قبلی دریافت کرده است. بنابراین این سازمان معتقد است که اقدامات جدید در بهبود روند تمدید مجوز کار مفید خواهد بود.

متقاضیان با داشتن شرایط زیر واجد شرایط این فرآیند خواهند بود:

  • در پنج سال گذشته، برای یک کارفرمای خاص مجوز کار دریافت کرده باشند.
  • باید برای همان کارفرما، یک مجوز کار جدید ثبت کنند.
  • آنها باید کار خود را در همان شغل با همان کد ناک (NOC) ادامه دهند.
  • قبل از ارائه درخواست جدید یا در حین ارائه درخواست جدید باید اطلاعات بیومتریک خود را ارسال کنند.
  • باید تمام الزامات دیگر این فرآیند را در طول فرآیند بررسی، برآورده کنند.

برنامه مهاجرتی کارگران موقت خارجی

برنامه کارگران موقت خارجی کانادا (TFWP) به کارفرمایان کانادایی این امکان را می دهد تا در زمانی که برای موقعیت های خالی قادر به یافتن کارمندان داخلی واجد شرایط نیستند، کارمندان خارجی را استخدام کنند. نیروی کاری که تحت برنامه مهاجرتی TFWP وارد می شود، فقط می تواند برای یک کارفرما کار کند.

اکثر کارفرمایانی که از طریق برنامه TFWP اقدام به استخدام می کنند باید تاییدیه LMIA بگیرند؛ به این معنی که کارفرمایان باید دلیل استخدام کارگران خارجی را مشخص کنند و باید نشان دهند که استخدام کارگران خارجی تأثیر مثبت یا خنثی بر اقتصاد کانادا خواهد داشت.

همچنین، کارفرمایان باید مدارکی ارائه دهند که نشان دهد قبل از استخدام کارگران خارجی، هیچ شهروند کانادایی یا مقیم دائم واجد شرایطی را برای پر کردن موقعیت های شغلی خالی پیدا نکرده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=183202بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19