پربازدید

ویدیو

کووید-19

وزارت مهاجرت برنامه تازه ای برای جذب مهاجران ماهر به کامیونیتی های دور از شهرها اعلام کرد

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی یک برنامه آزمایشی پنج ساله جدید اعلام کرد که هدف آن تشویق و ایجاد شغلهای خوب در کامیونیتی های کوچک دور از شهرها از طریق جذب مهاجران ماهر است.

 احمد حسین وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی پنجشنبه 24 ژانویه این برنامه را اعلام کرد.

نام این برنامه Rural and Northern Immigration Pilot  است.

  برای اجرای این برنامه وزارت مهاجرت از میان کامیونیتی های داوطلب تعدادی را با کمک دولتهای استانی و قلمروها انتخاب می کند و با یکسری پشتیبانی ها، به آنها کمک می کند تا مهاجران جدید را برای شغلهای خوب و طبقه متوسط جذب کرده و اسکان دهند.

کامیونیتی های علاقمند، تا اول مارچ فرصت دارند اپلی کیشن بدهند.

اسامی کامیونیتی های انتخاب شده در بهار امسال اعلام می شود. کامیونیتی های مذکور با کمک وزارت مهاجرت، در تابستان امسال کاندیداهای شهروندی دائم را  شناسایی می کند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88850بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19