پربازید

ویدیو

کووید-19

وزارت خارجه آمریکا: در سفر به کانادا احتیاط کنید

وزارت خارجه آمریکا از اتباع این کشور خواست که حتی الامکان از سفر به کانادا پرهیز کنند.

مرکز کنترل بیماریها در آمریکا میزان ابتلاها را در کانادا ”بالا“ توصیف کرد.

حقیقتش را بخواهید در روزهای اخیر تعداد مبتلایان جدید در آمریکا خیلی خیلی زیاد شده و تعجب همگان را برانگیخته. وزارتخانه آمریکا صبح سه شنبه با صدور توصیه نامه درجه احتیاط برای سفر به کانادا را از 2 به 3 افزایش داد.

سه هفته قبل آمریکا درجه احتیاط را به ۲ کاهش داده بود و همزمان کانادا نیز سفر شهروندان آمریکایی واکسینه شده را از آمریکا به کانادا آزاد کرده بود.

مرکز کنترل بیماریهای آمریکا CDC برای این تغییر درجه، علت خاصی ارائه نداده.

این همه در حالی است که هم اکنون فقط 61 درصد از آمریکایی های واجد شرایط هر دو دوز واکسن را زده اند در حالی که این میزان در کانادا 75 درصد است.

از سوی دیگر میزان ابتلاهای جدید در آمریکا به روزی 158 هزار نفر و تعداد مرگهای جدید به روزی 1300 فوتی رسیده در حالی که در کانادا تعداد مبتلایان جدید کمتر از روزی دو هزار نفر و تعداد مرگهای جدید نیز در مرز ده تا بیست نفر در روز است.

از شما چه پنهان که پیش بینی اغلب کارشناسان پزشکی، اوج گیری ابتلاهای جدید در فصل پائیز در کاناداست.

آمریکا سفرهای غیر اساسی از کانادا به این کشور را که از طریق مرزهای زمینی و دریایی باشد حداقل تا 21 سپتامبر ممنوع کرده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19