پربازدید

ویدیو

کووید-19

ورود شهروندان واکسینه شده آمریکا به کانادا آزاد شد

از نیمه شب یکشنبه هشتم آگوست ورود  آن دسته از شهروندان آمریکا که به طور کامل واکسینه شده باشند به کانادا آزاد شد.

از این پس افرادی که واجد شرایط زیر باشند می توانند بدون نیاز به قرنطینه در هتل وارد کانادا شوند:

ـ سیتیزن یا دارنده اقامت دائم آمریکا باشند.
ـ به طور کامل واکسینه شده باشند و حداقل ۱۴ روز از آخرین دوز واکسن آنها گذشته باشد.
ـ گواهی منفی بودن تست کرونا را که هنوز ۷۲ ساعت از آن نگذشته باشد نشان دهند.
ـ جزئیات واکسیناسیون خود را در اپ ArriveCAN وارد کرده باشند.

با وجود باز شدن مرزهای کانادا به روی این دسته از شهروندان آمریکا ، آمریکا فعلا مرزهایش را به روی شهروندان کانادایی که عازم سفرهای غیر اساسی از طریق زمین باشند بسته نگه خواهد داشت.

کانادا از ماه گذشته ورود شهروندان کانادایی کاملا واکسینه شده را به کشور ، بدون آنکه نیاز به قرنطینه ۳ روزه در هتل داشته باشند ، آزاد کرده بود.

دنیس وینت Denis Vinette معاون بخش سفر آژانس خدمات مرزی کانادا گفت در مدتی که از آزاد شدن ورود کانادایی های واکسینه شده به کشور می گذرد نکات فراوانی آموخته شده.

او گفت در هفته اول آزاد شدن سفر کانادایی های واکسینه شده به کشور ، از سفر نزدیک به نیمی از آنها ممانعت شد زیرا:

ـ واکسنی که دریافت کرده بودند جزو چهار نوع واکسن تائید شده از سوی کانادا نبود.
ـ و یا هنوز ۱۴ روز از تزریق دوز دوم واکسن آنها نگذشته بود.

چهار نوع واکسن مورد تائید کانادا عبارتند از:

ـ فایزر
ـ مدرنا
ـ آسترازنکا
ـ جانسون اند جانسون

مسافرانی که از آمریکا می آیند اگر واجد شرایط لازم نباشند به آمریکا باز گردانده می شوند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=152007بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19