پربازدید

ویدیوکووید-19

ورود آقا خرسه به خانه مرد 79 ساله

مردی از ساکنان آون ساند در جنوب انتاریو که می خواست به سنجاب ها غدا دهد ناگهان با حیوان بسیار بزرگتری روبه رو شد!
به گفته پلیس، صبح زود جمعه گذشته خرسی وارد خانه این مرد در جورجین بلافز در نزدیکی آون ساند شد.
این خرس از پنجره ای باز وارد شده بود.
سر و صدای خرس باعث شد که این مرد به فکر چاره بیفتد.
او در یکی از اتاق خواب های خانه، در را به روی خود بست و بلافاصله به پلیس تلفن زد.
سپس این مرد 79 ساله شروع به درآوردن صدای بوق کرد که همین باعث ترس خرس شد و خرس قبل از رسیدن ماموران پلیس، از محل فرار کرد.
این مرد برای سنجاب ها غذا بیرون گذاشته بود که به گفته پلیس همین باعث جلب شدن خرس به این خانه شده بود.
غذا و زباله را بیرون از خانه نگذارید.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19