پربازدید

ویدیو

کووید-19

واکسنها وارد می شوند

این هفته قرار است 335 هزار دوز واکسن فایزر تحویل کانادا شود. این بزرگترین محموله ای خواهد بود که تا کنون به کانادا تحویل شده. البته وب سایت کمپانی فایزر این محموله را نزدیک به 400 هزار دوز اعلام کرده. علت آن است که فایزر هر شیشه واکسن (Vial) را حاوی شش دوز محاسبه می کند. کانادا قبلا هر شیشه را حاوی پنج دوز محاسبه می کرد ولی هفته گذشته وزارت بهداشت بعد از بررسی اعلام کرد که از هر شیشه می توان شش دوز استخراج کرد مشروط بر آنکه واکسن با دقت تمام از شیشه آن خارج شود تا از هدر رفتن آن جلوگیری شود.

حتی اگر هر شیشه معادل پنج دوز محاسبه شود باز هم محموله این هفته بزرگترین محموله واکسن فایزر خواهد بود که تا کنون تحویل کشور می شود. علت تاخیر کمپانی فایزر در تحویل به موقع واکسن، افزایش ظرفیت مجتمع تولیدی آن در بلژیک  ذکر شده. این موضوع سبب شد که در فاصله 18 ژانویه تا کنون فقط 339 هزار دوز تحویل کانادا شود ، در صورتی که قبلا تحویل 1.15 میلیون دوز قول داده شده بود.

محموله هفته آینده فایزر شامل مقدار بیشتری خواهد بود. فایزر همچنین قول خود را تکرار کرده و گفته تا پایان مارچ 4 میلیون دوز تحویل خواهد داد.

در اپریل؟

به نظر می آید که در اپریل  اوضاع باز هم بهتر شود. جاستین ترودو هفته گذشته گفت در ماه اپریل قرار است هفته ای یک میلیون دوز تحویل کانادا شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19