پربازدید

ویدیو

کووید-19

والدین انتاریو از سه شنبه می توانند برای واکسیناسیون فرزندان پنج تا یازده ساله شان نوبت بگیرند

والدین در انتاریو از روزسه شنبه ۲۳ نوامبر می توانند برای واکسینه کردن فرزندان پنج تا یازده ساله خود نوبت بگیرند. اولین محموله واکسن فایزر ویزه کودکان یکشنبه شب وارد کانادا شد.

تزریق واکسن از روز پنجشنبه ۲۵ نوامبر شروع می شود.

دریافت نوبت از ساعت ۸ صبح سه شنبه از چندین کانال میسر است از جمله:

نزدیک به یک میلیون کودک پنج تا یازده ساله در انتاریو واجد شرایط دریافت واکسن هستند.

عصر یکشنبه اولین محموله واکسن کرونا ویژه کودکان به کانادا رسید. این محموله تحویل شهر همیلتون انتاریو شد.

این واکسنها که توسط کمپانی های فایزر و بیوان تک تولید شده، ویژه کودکان پنج تا یازده سال است.

ورود این واکسنها نقطه عطف تازه ای در کانادا دررابطه با پاندمی کروناست.

قرار است تا پایان این هفته ۲.۹ میلیون دوز از این واکسن تحویل کانادا شود.

وزارت بهداشت کانادا چند روز پیش استفاده از این واکسن را برای کودکان پنج تا یازده سال مورد تأیید قرار داد.  

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158741بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19