پربازدید

ویدیوکووید-19

همدردی نمایندگان پارلمان انتاریو با مردم بوستون

به دنبال فاجعه بمب گذاري در جريان مسابقات دوي ماراتون بوستون، سياستمداران انتاريو مراتب تسليت خود را به قربانيان اين فاجعه ابراز داشتند.

روز سه شنبه 16 اپريل، در ابتداي جلسه پرسش و پاسخ در مجلس قانونگذاري انتاريو، نمايندگان در بزرگداشت ياد قربانيان و مجروحان دو بمب گذاري جداگانه در خط پايان اين مسابقه، يک دقيقه سکوت کردند.
بمب ها در بعدازظهر روز دوشنبه منفجر شدند.

کاتلين وين نخست وزير انتاريو ضمن اعلام همدردي و حمايت از مردم بوستون و خانواده هاي قربانيان، گفت که مسابقاتي نظير ماراتون بوستون مظهر همبستگي هاي اجتماعي و فعاليتهاي نيک انساني است.

به گفته پليس بوستون، 3 نفر در اين بمب گذاري ها کشته و 176 نفر در بيمارستانها تحت درمان قرار گرفتند که شرايط 17 نفر آنها جدي و حساس است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19