پربازدید

ویدیوکووید-19

هفت هزار و پانصد کولر پنجره‌ای از ساختمانهای تورنتو پایین آورده شد

سازمان مسکن ارزان قیمت تورنتو گفت نزدیک به هفت هزار و پانصد کولر را از پنجره ساختمانهای مسکن ارزان قیمت شهر پایین آورده.

سال گذشته نوزادی بر اثر سقوط کولر از پنجره یکی از ساختمانهای این سازمان، کشته شد. در پی آن حادثه، سازمان مذکور قول داد کولرهای پنجره‌ای را از تمام ساختمانهایش که بیش از سه طبقه باشند، پایین بکشد.

به جای کولرهایی که پایین آورده شده‌اند، تا پایان این هفته کولرهای روی زمین نصب می شوند. قرار بود این کولرها تا اول جون برداشته شوند و این پروژه تا اول جون تکمیل شود ولی محدودیت‌های ناشی از کووید 19 کار را کمی عقب انداخته.

در مرحله بعد کولرهای ساختمانهایی که زیر سه طبقه هستند، و کولرهایی که روی بالکنی هستند، برداشته می شوند.

سازمان مسکن ارزان قیمت، یک کورپوریشن غیرخصوصی است که مسکن ارزان قیمت به خانواده‌ها و افراد کم درآمد اجاره می دهد. برای دریافت یکی از واحدها، نوبت‌های انتظار طولانی وجود دارد.

بیشنتر بخوانید:

کولرهای متصل به پنجره برداشته می شوند

کشته شدن دختر دو ساله به علت سقوط کولر

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19