پربازدید

ویدیوکووید-19

هفت میلیارد دلار برای توسعه مهدکودکها در کانادا

خیلی از کانادایی ها به مهدکودک با کیفیت برای فرزندان خود دسترسی ندارند و برای همین جاستین ترودو نخست وزیر روز چهارشنبه 29 مارچ گفت طی 10 سال آینده مبلغ 7 میلیارد دلار برای ایجاد فضاهای مهدکودک با کیفیت عالی صرف می شود.

برای نمونه طی سه سال آینده 40 هزار فضای مهدکودک با کیفیت جدید به صورت سوبسیدی برای خانواده های کم درآمد ایجاد می شود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19