پربازدید

ویدیو

کووید-19

هفتاد درصد کاناداییها به شدت نگران باز شدن مرز با آمریکا هستند

کانادایی ها هنوز به شدت نگران باز شدن مرز کانادا ـ آمریکا هستند.

نظرسنجی جدید نشان می دهد که کانادایی‌ها بسیار نگرانند که مبادا ورود ویزیتورها از مرز آمریکا سبب پخش ویروس کرونا شود.

این نظرسنجی توسط موسسه Leger در هفته گذشته انجام شده که مصادف بود با یکمین سال بسته شدن مرز دو کشور به روی سفرهای غیر ضروری.

نتایج نظرسنجی

هفتاد درصد از 2200کانادایی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند نگران سفر از مرز دو کشور  هستند.

فقط 26 درصد گفته اند که نگران یا خیلی نگران نیستند.

نظر سنجی مشابه در آمریکا

اما نظر سنجی موسسه Leger در آمریکا نتایج کاملاً متضادی داشته است:

در آمریکا فقط 31درصد از 1968 نفر شرکت کننده در نظرسنجی نسبت به باز شدن مرز نگران یا خیلی نگران هستند.

باید اضافه کرد که برای نظرسنجی های آنلاین، حاشیه خطا در نظر گرفته نمی شود، زیرا افراد شرکت کننده در نظرسنجی های آنلاین نمونه های تصادفی نیستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142252بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19