پربازدید

ویدیو

کووید-19

هشدار شدید علیه مصرف الکل در راهنمای تعذیه جدید کانادا

وزارت بهداشت و درمان کانادا برای اولین بار بعد از دوازده سال راهنمای تغذیه جدیدی برای کانادایی ها بیرون داد که در آن نوشیدنی های الکلی «فیل داخل اتاق» شناخته می شوند، و به کانادایی ها توصیه می شود هر چه بیشتر میوه و سبزیحات بخورند و از پروتئین های غیرگوشتی استفاده کنند. 

دپارتمان بهداشت و درمان در این راهنما، بخش مستقلی را به الکل اختصاص داده و این راهنما به کسانی که هرگز الکل مصرف نکرده اند توصیه می کند که هرگز به سراغ آن نروند، و کسانی که الکل مصرف می کنند مصرفشان را محدود کنند.

این راهنما به کسانی که الکل مصرف می کنند توصیه کرده که حداکثر 10 درینک در هفته مصرف کنند (زنان) و 15 درینک در هفته (مردان) و آنهم حداکثر در دو روز در هفته (زنان) یا سه روز در هفته (مردان) (راهنمای جداگانه مصرف الکل با ریسک کمتر.) این راهنما الکل را «درصدر نگرانی های جهانی» دانسته و مبارزه آن را در اولویت قرار داده.

این راهنما می گوید مصرف بلندمدت الکل ریسک انواع سرطانها از جمله کبد، سرطان دهان، سرطان روده بزرگ و سرطان سینه را افزایش می دهد. 

این راهنما با اشاره به مرگ 3100 کانادایی و بستری شدن 77 هزار نفر در بیمارستان در سال 2016 در رابطه با الکل، مشکلات اجتماعی ناشی از مصرف الکل را هم مطرح می کند. 

این راهنما را می توان آغاز تحولی عمده در شیوه تغذیه کانادایی ها بشمار آورد که نه فقط نوع تغذیه بلکه نحوه تغذیه را هم توصیه می کند (با دیگران غذا خوردن.)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88688بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19