پربازدید

ویدیو

کووید-19

هشدار سازمان بین المللی کار نسبت به ادامه بیکاریها تا سالها پس از کرونا

آژانس بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد نسبت به بیکاری گسترده ناشی از پندمیک کرونا در جهان هشدار داد و گفت از هر شش کارگر یک نفر کارش را از دست داده است.

این آژانس عواقب درازمدت بحران کووید 19 و تعطیلی‌های اقتصادی بعد آن را بسیار جدی خواند و گفت اگر قدمهای لازم برداشته نشود، آثار این بحران به «از کار بازماندن یک نسل»Lockdown Generation منجر خواهد شد.

این سازمان بین المللی گفت نیروی کار زیر 28 سال عملا از کارآموزی بازمانده و دسترسی به بازار کار ندارد، و این وضعیت می تواند تا سالها پس از پندمیک کرونا ادامه داشته باشد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19