پربازدید

ویدیو

کووید-19

هشدار اعتصاب در باغ وحش تورنتو در آستانه نمایش پانداها

باغ وحش تورنتو در شرایطی که خود را آماده گشایش غرفه نمایش دو پاندای بزرگ چینی می کند با یک بحران کارگری روبرو شده.

اتحادیه ای که 400 نفر از کارکنان باغ وحش تورنتو را نمایندگی می کند، نسبت به وقوع یک اعتصاب هشدار داده است. این هشدار به دنبال درخواست مدیریت باغ وحش از وزارت کار انتاریو برای ارائه یک گزارش موسوم به «No board» صادر شده است.

رئیس اتحادیـه کارکنان بخـش عمــومی Local 1600 می گوید از این تصمیم باغ وحش به حیرت افتاده. طبق قانون کار انتاریو، از هنگامی که یک گزارش «No board» صادر شود، هیچ یک از طرفین نمی توانند از 17 روز بعد از انتشار گزارش به بعد کار را متوقف کنند.
غرفه مخصوص نمایش دو پاندای چینی که از چین به وام گرفته شده اند قرار است از 18 می گشایش یابد و انتظار می رود جمعیت عظیمی برای دیدن آنها به باغ وحش بروند.
اتحادیه Local 1600 گروه کثیری از کارکنان باغ وحش را در بخش های مختلف نمایندگی می کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19