پربازدید

ویدیو

کووید-19

هزینه ماهانه تلفن همراهتان را با بقیه کاناداییها مقایسه کنید

از هزینه های ماهانه ای که برای تلفن وایرلس خود می پردازید راضی نیستید؟ فکر می کنید بیشتر از بقیه می پردازید یا گوش شیطون کر کمتر؟

سه غول وایرلس یعنی بل، راجرز و تل آس اخیرا گزارش مالی سه ماه اول سال را بیرون داده اند که به پاره ای از سوالات شما پاسخ می دهند.

بر اساس این گزارشها هزینه متوسطی که هر کانادایی ماهانه برای تلفن موبایل می پردازد نسبت به یکسال قبل اندکی کاهش یافته.

یکی از هزینه هایی که کانادایی ها برای استفاده از سلفون می پردازند هزینه موسوم به Roaming Fee است. این هزینه را زمانی می پردازید  که از یک واحد جغرافیایی وارد واحد دیگر می شوید. برای مثال هنگامی که شخص از مرز کانادا وارد آمریکا می شود هزینه ای به طور اتوماتیک به نام Roaming fee به صورتحساب ماهانه او اضافه می شود.

 بر همگان مشخص است که تعداد سفر ها در ماههای نخستین امسال بسیار کمتر از ماههای نخستین سال قبل بود. پس طبیعی است کمپانی های وایرلس مبلغ کمتری از بابت Roaming دریافت کنند.

هزینه دیگری که در ماههای اخیر کاهش یافته، استفاده بیشتر کانادایی ها از پلن جدید اینترنت نامحدود است. سه گُنده وایرلس چند ماه پیش پلن جدیدی را به مردم ارائه دادند که در آن استفاده نا محدود از اینترنت ارزانتر تمام می شود.

 چه قدر؟

بهتر است نگاهی بیندازیم به صورتحسابهای صادر شده از سوی این کمپانیها در طول سه ماه گذشته :

بل: کمپانی بل می گوید متوسط صورتحساب ماهانه مردم از بابت تلفنهای وایرلس در سه ماه نخست امسال  70.34 دلار بوده که 3.4 درصد کمتر از سال قبل است.

تل آس: متوسط صورتحساب ماهانه استفاده کنندگان سرویس وایرلس تل آس، 68.79 دلار بوده که 4.4 درصد کمتر از سال قبل است.

راجرز: متوسط صورتحساب ماهانه استفاده کنندگان از سرویس وایرلس راجرز 62.13 دلار بوده که 4.6 درصد کمتر از سال قبل است.

در حاشیه: به گزارش کندین پرس بعضی از این کمپانیها بهای بعضی دیگر از سرویسهایشان را افزایش داده اند. برای نمونه مدیر عامل بل هفته گذشته به سهامداران این کمپانی گفت که بعضی از هزینه ها را افزایش داده تا نرخهایش را به نرخ بازار نزدیک کند. یکی از این هزینه ها هزینه وصل مجدد تلفنهایی است که به خاطر عدم پرداخت بموقع ، قطع شده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146365بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19