پربازید

ویدیو

کووید-19

هزاران نفر در بی سی به علت گرمای شدید آسیب جسمی دیده اند

افزایش شدید گرمای هوا در بریتیش کلمبیا در هفته آخر ماه جون چه مشکلاتی که نیافرید.

 بیش از 600 نفر دچار مرگهای ناگهانی شدند، بیش از سیصد آتش سوزی جنگلی ایجاد شد، محصولات کشاورزی آسیب دید؛ اما بیماریها و آسیبهای جسمی که گرما برای شهروندان ایجاد کرد چی؟

نظام پزشکی کانادا و انجمن وکلای محیط زیست غرب کانادا این قضیه را پیش کشیده اند .این دو سازمان مهم از دولت بریتیش کلمبیا خواستند که آسیبهای جسمی وارد آمده به شهروندان به علت جبهه هوای داغ آخر ماه جون را پیگیری کند.

گفته می شود که هزاران نفر به علت آن هوای گرم به کمکهای پزشکی نیاز پیدا کردند و یا دچار کمبود آب بدن شدند و برخی حتی آسیب مغزی دیده اند.

هوای گرم آخر ماه جون چندین رکورد گرما را در کانادا شکست.

اینها همه در حالی است که سازمان محیط زیست کانادا روز جمعه 30 جولای هشدار دیگری صادر کرد و در بخشهای وسیعی از بریتیش کلمبیا، آلبرتا و حتی قلمرو شمال غربی آماده باش داد.

پیش بینی شده که اینروزها درجه حرارت هوا در بعضی از آن مناطق به بالای 30 درجه برسد و به 40 درجه نزدیک شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19