پربازدید

ویدیو

کووید-19

هر خانه در کانادا به طور متوسط چقدر بدهی دارد؟

گزارش های جدید سازمان آمار کانادا یکی پس از دیگری حاکی از افزایش است: افزایش قیمت کالاها، افزایش بدهی مردم، افزایش قیمت خانه ها، افزایش هزینه ها، افزایش مرگهای ناشی از بیش مصرفی (overdose)، و آخرین آنها که روز جمعه منتشر شد: رکورد شکستن میزان مورگیج مردم.

سازمان آمار در گزارش جدیدی در روز جمعه گفت میزان مورگیجی که شهروندان در سه ماهه دوم سال گرفته اند رکورد به جا گذاشته و دو برابر میزان مورگیجی بوده که مردم در ماه جولای گرفته بودند.

سازمان آمار گفت مردم در سه ماهه دوم سال جمعاً ۵۷.۲ میلیارد دلار وام مسکن گرفته اند که بیسابقه است.

در مجموع ساکنان کانادا در سه ماهه دوم امسال ۶۳.۸۰ میلیارد دلار وام گرفته اند که ۵۷.۲ میلیارد دلار آن بابت وام مسکن و ۶.۶ میلیارد دلار آن بابت وامهای غیر مورگیجی بوده.

در مجموع، کل بدهی ساکنان کانادا به ۲.۵۳ تریلیون دلار (عدد سیزده رقمی) رسیده که ۱.۷۴ تریلیون دلار آن بابت مورگیج و ۷۹۷ میلیارد دلار آن بابت وام های غیر مورگیجی است.

همانطور که ذکر شد مردم در سه ماهه دوم ۶۳.۸ میلیارد دلار بابت وام مسکن و وامهای غیر مسکن قرض گرفته اند که بیش از دو برابر سه ماهه اول سال است.

از زاویه ای دیگر، نسبت بدهی هر خانوار کانادایی به درآمد قابل مصرفش به طور متوسط به ۱۷۳.۱ درصد رسیده که از ۱۷۲.۶ درصد در سه ماهه اول بیشتر است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155231بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19