پربازدید

ویدیوکووید-19

هدیه تولد کانادا

دولت لیبرال جاستین ترودو به زودی درباره نحوه اعطای 800 میلیون دلار برای تقویت اختراعات و ابتکارات تصمیم می گیرد.

این یکی از وعده های جاستین ترودو برای کمک به رشد اقتصاد کانادا است.

در همین رابطه گروهها و کمپانی ها به شدت در تلاشند به اتاوا ثابت کنند که کاندیدای مناسبی برای دریافت این هدیه هستند.

هر کمپانی که بهتر بتواند به تولید شغل بخصوص برای جوانان کمک کند، کاندیدای مناسب تری برای دریافت بخشی از این بودجه است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19