پربازدید

ویدیو

کووید-19

با پیشرفت برنامه واکسیناسیون، زوجها می خواهند جشن ازدواج بگیرند

هجوم برای برگزاری مجالس عروسی در آمریکا و کانادا چنان بالا گرفته که به سختی می توان سالنی را حتی برای سال 2022 رزرو کرد.

پندمیک کرونا سبب شد که جشنهای عروسی در آمریکا و کانادا کنسل شوند. آنهایی که سالن و امکاناتی رزرو کرده بودند فقط توانستند بخشی از پولهایشان را ـ پس بگیرند، و آنهایی که قصد برنامه ریزی و رزرو جا داشتند، نیز از این کار منصرف شدند و همه چیز موکول به آینده شد. و حالا آن آینده نزدیک شده.

زوجها تا مدتها نمی دانستند که کی می توانند مراسم و جشن بر پا کنند. بودند زوجهایی که بیش از یکبار سالن رزرو کردند و با عکاس و فیلمبردار قرارداد امضا کردند ولی مجبور شدند جشن را کنسل کنند.

اکنون چند هفته ای است که ابرها کنار رفته، کتاب زندگی ورق خورده و با پیشرفت برنامه واکسیناسیون و کاهش تعداد مبتلایان ، زوجها می خواهند جشن ازدواج بگیرند.

این شور و شوق در آمریکا بیشتر است زیرا در آنجا درصد بیشتری از مردم به طور کامل واکسینه شده اند و بازگشایی ها سرعت گرفته.

مدیران سالنها و بنکوئت هال ها در آمریکا فرصت سر خاراندن ندارند. اغلب آنها برای چندین ماه آینده رزرو شده اند.

آنهایی که جشنهای عروسی را برنامه ریزی می کنند و فیلمبرداران و خلاصه دست اندر کارانی که شور و بساط عروسی به عهده آنهاست زمان جشنها را پیوسته عقب تر می اندازند.

بعضی برنامه ریزان اکنون فقط برای اواخر سال 2022 و یا سال 2023 وقت می دهند.

اما همه این سختی ها برای منصرف کردن زوجها از برگزاری جشن ازدواج کافی نیست، بعضی از زوجها که در طول یکسال و نیم گذشته با برپا کردن جشن و مراسم کوچک، زندگی مشترک را آغاز کرده و حتی بچه دار هم شده اند حالا به فکر افتاده اند جشن بزرگتری برگزار کنند.

خلاصه آماده باشید که همین روزها کارتهای دعوت زیادی شاید به دستتان برسد.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19