پربازدید

ویدیو

کووید-19

با پیشرفت برنامه واکسیناسیون، زوجها می خواهند جشن ازدواج بگیرند

هجوم برای برگزاری مجالس عروسی در آمریکا و کانادا چنان بالا گرفته که به سختی می توان سالنی را حتی برای سال 2022 رزرو کرد.

پندمیک کرونا سبب شد که جشنهای عروسی در آمریکا و کانادا کنسل شوند. آنهایی که سالن و امکاناتی رزرو کرده بودند فقط توانستند بخشی از پولهایشان را ـ پس بگیرند، و آنهایی که قصد برنامه ریزی و رزرو جا داشتند، نیز از این کار منصرف شدند و همه چیز موکول به آینده شد. و حالا آن آینده نزدیک شده.

زوجها تا مدتها نمی دانستند که کی می توانند مراسم و جشن بر پا کنند. بودند زوجهایی که بیش از یکبار سالن رزرو کردند و با عکاس و فیلمبردار قرارداد امضا کردند ولی مجبور شدند جشن را کنسل کنند.

اکنون چند هفته ای است که ابرها کنار رفته، کتاب زندگی ورق خورده و با پیشرفت برنامه واکسیناسیون و کاهش تعداد مبتلایان ، زوجها می خواهند جشن ازدواج بگیرند.

این شور و شوق در آمریکا بیشتر است زیرا در آنجا درصد بیشتری از مردم به طور کامل واکسینه شده اند و بازگشایی ها سرعت گرفته.

مدیران سالنها و بنکوئت هال ها در آمریکا فرصت سر خاراندن ندارند. اغلب آنها برای چندین ماه آینده رزرو شده اند.

آنهایی که جشنهای عروسی را برنامه ریزی می کنند و فیلمبرداران و خلاصه دست اندر کارانی که شور و بساط عروسی به عهده آنهاست زمان جشنها را پیوسته عقب تر می اندازند.

بعضی برنامه ریزان اکنون فقط برای اواخر سال 2022 و یا سال 2023 وقت می دهند.

اما همه این سختی ها برای منصرف کردن زوجها از برگزاری جشن ازدواج کافی نیست، بعضی از زوجها که در طول یکسال و نیم گذشته با برپا کردن جشن و مراسم کوچک، زندگی مشترک را آغاز کرده و حتی بچه دار هم شده اند حالا به فکر افتاده اند جشن بزرگتری برگزار کنند.

خلاصه آماده باشید که همین روزها کارتهای دعوت زیادی شاید به دستتان برسد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=147153بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19