پربازدید

ویدیو

کووید-19

هجوم دوباره سرما به تورنتوی بزرگ در این آخر هفته

تورنتو از بعدازظهر جمعه با هوای سیزده درجه زیر صفر به استقبال آخر هفته ای برفی می رود.

شهرداری تورنتو صبح جمعه با رسیدن سرمای هوا به دو درجه زیر صفر هشدار صادر کرد و اعلام کرد که این سرما ممکن است به سیزده درجه زیر صفر در جمعه شب و به چهارده درجه زیر صفر در روز شنبه برسد.

سرمای هوا در روز یکشنبه کمتر می شود اما از یکشنبه شب ریزش برف شروع می شود.

کارشناسان هواشناسی احتمال می دهند که ساکنان تورنتو صبح دوشنبه که روز بازگشت دانش آموزان به مدرسه هم هست با گِل و شل در خیابانها رو به رو شوند.

برای یکشنبه شب تا صبح دوشنبه پنج تا ده سانتیمتر برف پیش بینی شده. برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز احتمال ریزش بیشتر برف وجود دارد.

شهرداری تورنتو گفت چهار مرکز گرم شدن در سطح شهر در روز جمعه باز خواهند بود که افراد آسیب پذیر می توانند خود را در آنجا گرم کنند و از گزند سرما مصون بمانند.

این چهار مرکز در آدرسهای زیر واقع هستند:

129 Peter Street
5800 Yonge Street
Exhibition Place, Better Living Centre, 195 Princes’ Blvd.
1684 Queen Street East

The warming centres will open by 7 p.m. on Friday and will remain open until noon on the day the alert is terminated.

سه شنبه گذشته ساکنان تورنتوی بزرگ با هوای بسیار سردی از خواب بیدار شدند که با وزش باد به سی درجه زیر صفر می رسید و سردترین هوای شهر در دو سال گذشته بود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=160019بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19