پربازید

ویدیو

کووید-19

نیویورک تایمز: فیسبوک اطلاعات شخصی کاربران را با کمپانی های عظیم «شر» می کرده

نیویورک تایمز گزارش داد فیسبوک ترتیبات ویژه ای با کمپانی های بزرگ نظیر مایکروسافت  و  Spotify داشته تا این کمپانی ها دسترسی گسترده ای به اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک داشته باشند، و این میزان دسترسی بیشتر از آن بوده که فیسبوک قبلا بر ملا کرده بود.

به گفته نیویورک تایمز، فیسبوک به این کمپانی ها اجازه می داده که پیامهای خصوصی کاربران را بخوانند و یا اسامی دوستان  آنان را، بدون اجازه آنها، ببینند، و از طریق «اپ» هایی در پلاتفورم خود، این اطلاعات را با بیش از 150 کمپانی «شر» می کرده حتی اگر کاربران گزینه «شر» کردن را حذف کرده بودند.

فیسبوک می گوید تقریبا تمامی این همکاری ها طی چند ماه گذشته کنسل شده.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19