پربازدید

ویدیو

کووید-19

نیمی از کاناداییها خواهان برگزاری انتخابات هستند ؛ اما در پائیز

چند ماهی است که صدای درخواست انتخابات در کانادا از این سو و آن سو شنیده می شود. این صداها بعد از آنکه ارین اتول به رهبری حزب محافظه کار رسید بلندتر شده. ولی اصل مردمند. شما چه فکر می کنید؟

 اجازه دهید نظری بیندازیم به آخرین نظرسنجی که نتیجه اش روز چهارشنبه 17 مارچ بیرون داده شد .

نیمی از کانادایی ها معتقدند که زمان تغییر در سیاست کانادا فرا رسیده ولی بیشتر آنها مایل نیستند که  قبل از ماه سپتامبر انتخاباتی برگزار شود. ارین اتول رهبری محافظه کاران که در چند ماه اخیر به دنبال فرصتی است تا جایی میان کانادایی ها باز کند، از نتایج این نظرسنجی راضی نخواهد بود زیرا با وجود همه تلاشهایش و انتقاداتی که به حزب حاکم لیبرال به رهبری جاستین ترودو وارد می کند، همچنان عقب است. اتول و دیگر چهره های اصلی محافظه کاران در حالی در آخر این هفته در کنوانسیون حزب گرد می آیند که می دانند حداقل چهار درصد از لبیرالها عقب هستند.

نتایج مهم نظرسنجی

طبق نظرسنجی موسسه Angus Reid:

 • 49 درصد کانادایی ها می گویند که زمان تغییر حزب حاکم در اتاوا فرا رسیده.

چه کسانی بیشتر طالب تغییر حزب حاکم اند؟

 • بیشتراز همه محافظه کاران و کمتر از همه طرفداران لیبرالها به شرح زیر:
 • 88 درصد از طرفداران محافظه کاران
 • 39 درصد از طرفداران نیودموکراتها
 • 35 درصد از طرفداران سبزها
 • 40 درصد از طرفداران بلاک کبه کوا
 • و فقط 17 در صد از طرفداران لیبرالها خواهان تغییر هستند.

(منظور از طرفداران کسانی است که در انتخابات 2019 به حزب مورد اشاره رای دادند)

چه زمان انتخابات برگزار شود؟

 • دو سوم شرکت کننندگان در نظرسنجی ترجیح می دهند که انتخابات در فاصله سپتامبر تا دسامبر برگزار شود.
 • 6.3 درصد  دوست ندارند انتخابات در فصل تابستان برگزار شود.
         چه زمان برای انتخابات مناسب است ؟

کدام رهبر طرفداران بیشتری دارد؟

در میان رهبران احزاب ارین اتول رهبر محافظه کاران از حمایت 29 درصد کانادایی ها برخوردار است.

میزان حمایت از جاستین ترودو رهبر لیبرالها و جگمیت سینگ رهبر نیودموکراتها خیلی بیشتر و در بازه چهل  و چند درصد است.

اگر انتخابات همین امروز برگزار شود:

 • 35 درصد به لیبرالها رای می دهند.
 • 31 درصد به محافظه کاران رای می دهند.
 • 19 درصد به نیودموکراتها رای می دهند.
زمان تغییر حزب حاکم ؟

رضایت ازعملکرد

 • 45 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی از عملکرد جاستین ترودو رضایت دارند.
 • میزان حمایت از حزب لیبرال در کلانشهر تورنتو و کلانشهر ونکوور خیلی بیشتر است به طوری که در این دو منطقه لیبرالها 15 درصد جلوتر از محافظه کاران هستند.
 • در مونتریال 47 درصد شهروندان به لیبرالها و تنها ده درصد به محافظه کاران رای خواهند داد.
میزان رضایت از جاستین ترودو
میزان طرفداری از رهبران چهار حزب دیگر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141946بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19