پربازید

ویدیو

کووید-19

نیمه باقیمانده ساختمان 12 طبقه میامی فرو آورده شد

در میامی آمریکا  قسمت باقیمانده از ساختمان 12 طبقه ای که دو هفته پیش نیمی از آن ریزش کرده بود، توسط متخصصان فرو ریخته شد.

در جریان ریزش این ساختمان در دو هفته قبل، نیمی از آپارتمانها  فرو ریخته و یا آسیب جدی دیده بودند و هر آن احتمال ریزش بقیه بنا وجود داشت  و امداد گران و کاوشگران قادر به ادامه جستجو برای یافتن زنده یا مرده کسانی که هنوز ناپدید هستند نبودند.

با نزدیک شدن طوفان عظیمی که به سمت منطقه جنوب فلوریدا در حرکت است، کارشناسان تصمیم گرفتند اواخر روز یکشنبه بقایای این ساختمان را فرو بیاورند.

به این ترتیب کاوشگران از بامداد دوشنبه دوباره عملیات جستجو را آغاز کردند.

از هنگام ریزش اولیه این ساختمان، هیچ فرد زنده ای در زیر آوار پیدا نشده اما 24 جنازه بیرون آورده شده و 121 نفر کماکان ناپدید هستند که چهار نفر آنها کانادایی می باشند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19