پربازدید

ویدیو

کووید-19

نیاز صنایع کانادا به نیروی کار معمولی بیشتر از همیشه شده

کمبود نیروی کار در صنایع تولیدی کانادا جدی تر ازآن است که قبلاً تصور می شد.

انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان کانادایی Canadian Manufacturers and Exporters (CME) با نظرپرسی از ۴۴۵ کمپانی متوجه شده که ۸۲ درصد صنایع تولیدی و کارخانه ای کشور با کمبود نیروی کار مواجه هستند و ۷۵ درصد آنها معتقدند که استخدام نیروی کار حتی از سال گذشته سخت تر شده. این نظرسنجی که در ماه اکتبر انجام شده حاکی است که کمبود نیروی کار و کمبود مواد اولیه سبب شده که تلاش صنایع کارخانه ای برای خارج شدن از رکود ناشی از پاندمی بی نتیجه بماند.

هفتاد و هفت درصد از کمپانی ها مسئله استخدام و حفظ نیروی کار ماهر را بزرگترین نگرانی و چالش خود دانسته اند. شصت درصد تولیدکنندگان، افزایش قیمت مواد اولیه و ۴۷ درصد قطع حلقه های زنجیره تولید و توزیع را چالش اصلی خود دانسته اند.

چهل و دو درصد کمپانی های این بخش گفته اند که قراردادهایشان به خاطر این مشکلات کنسل شده و یا جریمه تاخیر پرداخته اند.

هشتاد درصد گفته اند که اگر کمبود نیروی کار وجود نداشت تعداد کارگران و کارکنانشان از یک تا ده درصد بیشتر بود.

این کمپانی ها بیش از همه به نیروی کاری نیاز دارند که بتواند کارهای معمولی انجام دهد، در خط تولید انبوه کار کند، و یا با ماشین آلات تولید کار کند.

از سوی دیگر، کمپانی نرم افزارهای منابع انسانی به نام Ceridian می گوید ۸۴ درصد از ۱۳۰۰ کارگری که مورد بررسی قرار داده، گفته اند که به خاطر فشارهای کاری در سال گذشته احساس فرسودگی می کنند.

سه مشکل اصلی این کارگران عبارت است از: حجم زیاد کار، حقوق و مزایای ناکافی، و استرس روحی روانی.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159133بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19